Afbreken van het verzorgingshuis

De eerste grote stap op de bouwplaats was het afbreken van het voormalige verzorgingshuis, de paviljoens en de verschillende bijgebouwen. In verband met de in het gebouw aanwezige asbest, zijn door Beelen Sloopwerken uit Harderwijk met veel precisie alle asbesthoudende materialen verwijderd en gesaneerd en zijn de gebouwen afgebroken.