Na het afbreken van de oude gebouwen, is het terrein bouwrijp gemaakt door de firma Hoornstra Infrabouw uit Doesburg. De nutsleidingen zijn aangebracht en de bouwwegen zijn aangelegd. De bouwput waar de kelder van de oude hoogbouw heeft gestaan is gevuld en de bouwkavels zijn voor een deel ontgraven. De contouren van het plan worden nu ook zichtbaar in het terrein.