Afbreken van het verzorgingshuis

Afbreken van het verzorgingshuis De eerste grote stap op de bouwplaats was het afbreken van het voormalige verzorgingshuis, de paviljoens en de verschillende bijgebouwen. In verband met de in het gebouw aanwezige asbest, zijn door Beelen Sloopwerken uit Harderwijk met veel precisie alle asbesthoudende materialen verwijderd en gesaneerd en zijn de gebouwen afgebroken. [...]

2020-12-10T10:42:32+00:00

Bouwrijp maken

Na het afbreken van de oude gebouwen, is het terrein bouwrijp gemaakt door de firma Hoornstra Infrabouw uit Doesburg. De nutsleidingen zijn aangebracht en de bouwwegen zijn aangelegd. De bouwput waar de kelder van de oude hoogbouw heeft gestaan is gevuld en de bouwkavels zijn voor een deel ontgraven. De contouren van het plan [...]

2020-12-10T10:55:10+00:00

Bouw van de woningen

De bouw van de eerste woningen is gestart. De funderingen van de eerste woningen zijn gelegd en de contouren van enkele woningen zijn al goed zichtbaar. Na de kerstvakantie gaat de kap op de eerste woningen.

2020-12-29T14:02:10+00:00