Landschap

Het Hoge Veld onderscheidt zich duidelijk van de omliggende woonbuurten. De mar­kante aspecten van de locatie, zoals het vele groen en de parkachtige inrichting, worden versterkt door de inrichting van een park en de situering van de woningen in het park.

Het groenontwerp is zodanig opgesteld dat het robuuste, groene karakter van de locatie wordt versterkt en meer verbinding krijgt met haar omgeving. De belevingswaarde en vooral de gebruikswaarde nemen aanzienlijk toe. Waardevolle bomen blijven bewaard en krijgen een meer prominente plek in het park. De woningen zijn zodanig langs de weg gepositioneerd, dat het perspectief telkens anders is.

Architectuur

Als architectuurbeeld voor de woningen is gekozen voor de stijl uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw. Deze bouwstijl heeft de tijd doorstaan en is nog steeds zeer geliefd. De kenmerkende fraaie detaillering, waaronder ranke gootlijsten, siermetsel­werk en bijvoorbeeld de roedeverdelingen, geven de woningen een karaktervolle uitstraling.

Draaiende kaprichtingen, inkappingen, wisselende goothoogte en springende plinthoogte geven de woningen een dynamisch geheel en tevens wordt een massaal aanzicht voorkomen. Dit zijn kenmer­ken waardoor de woningen in zijn groene omgeving zullen voegen.

Gekozen is de achtertuinen zoveel mogelijk tegen elkaar te situeren, waardoor het park een open karakter kent.